Archive for the 'آن روی سکه' Category

بندری

22 اکتبر 2011

هوای ِ بندری ِ چشمان‌ت

Advertisements

گرما

22 اکتبر 2011
هوای ِ گرم ِ چشمان‌ت
در این پائيز ِ سرد

امان

22 اکتبر 2011

پائیز ِ چشم‌های‌ت،

باورپذیرتر است از بهار ِ چشم‌های‌ت

استشمام؛ دو

17 اکتبر 2011

آغوش، بهانه‌ای‌ست برای استشمام‌ت

استشمام؛ یک

17 اکتبر 2011
بوسه ، بهانه‌ای‌ست برای استشمام‌ت

شایعه

7 اکتبر 2011

در پس ِ چشمان‌ت

شایعه‌ای‌ست

باور کردنی

نمایش

6 اکتبر 2011

اگر آدم نیستید، مثل ِ آدم‌ها برخورد کنید. دومی از اولی آسان‌تر است

بیشینی

3 اکتبر 2011
به نا امیدی از این در مرو، امید اینجاست …. فزون‌تر از عدد قفل ها کلید اینجاست
.
کلیدسازی نزدیک میدان شهدا

غرور یا عزت نفس؟

3 اکتبر 2011
من ‏،‏ علیَّ السلام

یغنمهم الله من فضله

3 اکتبر 2011
ازدواج کنید؛ و اگر مشکل مالی دارید باز هم ازدواج کنید

به‌تری

3 اکتبر 2011
باید منظم‌تر شد تا موفق‌تر شد

اسیر

3 اکتبر 2011
من ، در حبس ِ ابدی ِ چشمان‌ت هستم

مردانگی

3 اکتبر 2011
مرد باشید؛ و اگر مرد نیستید جوان‌مرد باشید

باشید

3 اکتبر 2011
وبلاگ‌نویس باشید؛ و اگر وب‌لاگ‌نویس نیستید، وبلاگ‌ بنویسید

تمرین

3 اکتبر 2011
اصل‌ش ، خدا همیشه زمینه‌ی ایجاد ظرفیت ِ تحمل خوشی یا ناخوشی را فراهم می‌کند؛
غفلت نکنی برده‌ای؛
غفلت کنی با آمدن خوشی یا ناخوشی ، بی‌چاره

به ما نرسید

3 اکتبر 2011
و عاشق ِ تو شدن ، واجب ِ کفایی بود !

بی‌مصرف

3 اکتبر 2011
چاقویی که نبره ، یه تیکه آهن‌ه فقط

هر روز زیباتر از دی‌روز

3 اکتبر 2011
در پناه ِ تکامل ِ چشم‌های‌ت

اختلاس

3 اکتبر 2011
چشم‌های‌ت هر روز ، از نظام ِ چشم‌چرانی‌ام ، اختلاس می‌کند

آه از نهاد

3 اکتبر 2011
چشم‌های‌ت ، گورستان ِ خاطرات ِ من هستند

چشم‌های‌ت

3 اکتبر 2011
چشم‌ها ، نمایشگاه ِ خاطرات‌اند

خلاصه‌ش

12 سپتامبر 2011

بند ميم؛

گفتم در جریان باشید

.

حواس‌تون باشه خلاصه

دش‌نام

11 سپتامبر 2011

«احمق» یک فحش نیست ، یک شخص است

زخم زبان

10 سپتامبر 2011

نفرین بر زخم ِ زبان‌ زننده

گیرایی

10 سپتامبر 2011
خیلی‌ها کتاب می‌خوانند؛
اما همه به اندازه‌ی هم‌دیگر از متن سر در نمی‌آورند؛