Archive for the 'آنْ' Category

تنبلی و نفس

3 اکتبر 2011
خدایا! ما را به خاطر بی‌سوادی‌های‌مان مواخذه نکن؛ بی‌چاره‌ایم و درگیر تنبلی و نفس
Advertisements

بازی

14 ژوئیه 2011

دل‌خوش‌م کن به این گردو بازی‌ها

به بهانه‌ی این بازی‌ها

راحت‌تر می‌توانم بگویم: دوست‌ت دارم

دچار

14 ژوئیه 2011
من
دچار ِ
تو بودن‌م

نماز

15 ژوئن 2011
نماز ، به افق ِ چشم‌های‌ت

هم‌سایه

12 ژوئن 2011
خورشید
هر روز
از خانه‌ی هم‌سایه طلوع می‌کرد
خاطرات دوران نام‌زدی

ندیدن‌ش

11 ژوئن 2011
حکایت ِ حال ِ من
حکایت ِ ندیدن‌هاست
حکایت ِ بودن ِ تو و ندیدن‌ت است
چه می‌شود کرد وقتی
فاصله‌ی ما تا تو
میله‌های ِ پایانی ِ خیابان فلسطین است
.
.
.

دیدارش

11 ژوئن 2011

و ما که در تب و تاب ِ دیدار ِ نائب‌ت این‌چنین هستیم

وقتی بیایی

در تب و تاب دیدار ِ تو

چه‌گونه‌ایم؟

نگفتنی ها

9 ژوئن 2011
چه حرف‌ها
.
.
.
.
چه حرف‌ها
.
.
.
.
چه حرف‌ها که زده نشدند

پادشاه فصل ها

9 ژوئن 2011
هم‌اکنون
نیازمند ِ برگ‌ریزان ِ پاییزی هستیم

نخوانده‌ها

8 ژوئن 2011
و چه وب‌لاگ‌ها که خوانده نمی‌شوند

دربدر

7 ژوئن 2011
هرکه درب ِ در ِ خانه‌ات را زد ، دربدر نشد

شباهت

7 ژوئن 2011
هیچ چیز ، مثل ِ هیچ چیز نیست

بنده‌ی پندارها

6 ژوئن 2011
هر شخص ، آدم ِ رؤیاهای ِ خویشتن است